Om Editool

Vårt mål med Editool er å gi lærere det beste verktøyet for å gi rask og utfyllende tilbakemelding på elevers oppgaver, og dermed forbedre elvenes læringsutbytte.

Om Editool

Vi er et lite, ungt og engasjert team med ulik bakgrunn innen IT, språk og pedagogikk. Teamet bak Editool har mange forskjellige interesseområder, men vi jobber alle med et felles mål om å forbedre læreres mulighet til å gi gode tilbakemeldinger til elevene. Slik mener vi elever får forbedret læringsutbytte av sin skolegang.

We are a young and committed team of people with as distinct backgrounds as IT, languages and pedagogical didactics. In order to get people with such different backgrounds to work together, it is sometimes necessary to share a drink or enjoy a boat trip in Copenhagen's canals.

Kom godt i gang med Editool